Oct Fonksiyonu

Bir sayının sekizlik değerini döndürür.

Sözdizimi:


Oct (Sayı)

Dönen değer:

Dizi

Parametreler:

Sayı: Sekizlik değere dönüştürmek istediğiniz herhangi bir karakter dizisi.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleOct
    MsgBox Oct(255)
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!