Sgn Fonksiyonu

Fonksiyona geçilen sayının pozitif, negatif veya sıfır olduğunu belirten -1 ile 1 arasında bir değer döndürür.

Sözdizimi:


Sgn (Number)

Dönen değer:

Integer

Parametreler:

Sayı: Fonksiyon tarafından döndürülen değerin belirlediği sayısal ifadedir.

Number

Dönen değer

negatif

Sgn -1 döndürür.

0

Sgn 0 döndürür.

pozitif

Sgn 1 döndürür.


Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleSgn
    Print sgn(-10) ' -1 döndürür
    Print sgn(0) ' 0 döndürür
    Print sgn(10) ' 1 döndürür
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!