İfade İşaretleri

Bu fonksiyon sayısal ifadelerin cebirsel isaretini döndürür.

Sgn Fonksiyonu

Fonksiyona geçilen sayının pozitif, negatif veya sıfır olduğunu belirten -1 ile 1 arasında bir değer döndürür.

Lütfen bizi destekleyin!