Abs Fonksiyonu

Sayısal ifadenin mutlak değerini döndürür.

Sözdizimi:


Abs (Sayı)

Dönen değer:

Double

Parametreler:

Sayı: Mutlak değerini hesaplamak istediğiniz herhangi sayısal ifade. 0 dahil pozitif sayılar değişmeden kalırken, negatif sayılar pozitif sayılara dönüştürülürler.

Sıradaki örnek iki değer arasındaki farkı hesaplamak için Abs fonksiyonunu kullanır. Hangi değeri önce girdiğiniz önemli değilir.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleDifference
Dim siW1 As Single
Dim siW2 As Single
    siW1 = Int(InputBox("Lütfen ilk miktarı girin","Değer girdisi"))
    siW2 = Int(InputBox("Lütfen ikinci miktarı girin","Değer girdisi"))
    Print "Fark "; Abs(siW1 - siW2)
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!