Int Fonksiyonu

Bir sayının tamsayı kısmını döndürür.

Sözdizimi:

Int (Sayı)

Dönüş değeri:

Double

Parametreler:

Sayı: Geçerli herhangi sayısal ifade.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleInt
    Print Int(3.99) REM 3 değerini döndürür
    Print Int(0) REM 0 değerini döndürür
    Print Int(-3.14159) REM -4 değerini döndürür
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!