Fix Fonksiyonu

Sayının kesirli kısmını çıkararak sayısal ifadedenin tam sayı değerini döndürür.

Sözdizimi:

Fix (Expression)

Dönüş değeri:

Double

Parametreler:

Expression: Tam sayı değerini döndürmek istediğiniz sayısal ifade.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleFix
    Print Fix(3.14159) ' 3 değerini döndürür.
    Print Fix(0) ' 0 değerini döndürür.
    Print Fix(-3.14159) ' -3 değerini döndürür.
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!