Integers and Fractional

Functions to round values to integers, and to take the fractional part of a value.

Fix Fonksiyonu

Sayının kesirli kısmını çıkararak sayısal ifadedenin tam sayı değerini döndürür.

Int Fonksiyonu

Bir sayının tamsayı kısmını döndürür.

Frac Function

Returns the fractional portion of a number.

Lütfen bizi destekleyin!