Sqr Fonksiyonu

Sayısal bir ifadenin kare kökünü hesaplar.

Sözdizimi:


Sqr (Number)

Dönen değer:

Double

Parametreler:

Sayı: Sizin için kare kökünü hesaplamak istediğiniz sayısal ifadedir.

Karekök başka bir sayı üretmek için kendisiyle çarpılan bir sayıdır, örneğin, 36'nın karekökü 6'dır.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleSqr
Dim iVar As Single
    iVar = 36
    MsgBox Sqr(iVar)
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!