Rnd Fonksiyonu

0 ile 1 arasında bulunan rasgele bir sayı verir.

Sözdizimi:


Rnd [(Expression)]

Dönen değer:

Double

Parametreler:

İfade: Etkisi yoktur, değer girerseniz göz ardı edilir.

Rnd işlevi standart bir dağılıma göre, 0 (dahil) ile 1 (dahil değil) arasında değişen ondalık kesirleri döndürür. Mersenne Twister 19937 rastgele sayı oluşturucusunu kullanır. Verilen bir aralıkta rastgele tam sayılar oluşturmak için, aşağıdaki örnekteki gibi bir formül kullanın. Eğer tahmin edilebilir bir sayı dizisi isteniyorsa, Randomize ifadesi önceden tanımlanmış bir ilk değer ile kullanılabilir.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleRandomSelect
Dim iVar As Integer
  iVar = Int((15 * Rnd) -2)
  Select Case iVar
    Case 1 To 5
      Print "1'den 5'e sayılar"
    Case 6, 7, 8
      Print "6'dan 8'e sayılar"
    Case Is > 8 And iVar < 11
      Print "8'den büyük"
    Case Else
      Print "1-10 aralığının dışında"
  End Select
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!