Rastgele İfadesi

Rnd işlevi tarafından kullanılan rastgele sayı üreticisini başlatır.

Sözdizimi:


Randomize [Number]

Parametreler:

Sayı: Bir tamsayı değeri. Rasgele sayı üretecini beslemek için kullanılır. Aynı besleyici ile başlayan Rnd fonksiyonuyla üretilen rasgele sayı dizileri aynı olurlar. Eğer bu değer girilmezse Randomize durumu görmezden gelinir.

Not Simgesi

Tahmin edilebilir bir sayı sırası istenmedikçe rastgele sayı üreteci ilk kullanımda otomatik olarak başlatılacağı için Randomize ifadesini kullanmaya gerek yoktur – sistem tarafından sağlanan bir rastgele kullanılarak rastgele sayılacaktır. Bu düzgün dağıtılmış, deterministik olmayan rastgele sayılar üreten sayı üretecidir. Sistemde böyle bir üreteç yoksa, sistem zamanı tohum olarak kullanılacaktır.


Randomize ifadesi yalnızca BASIC'in Rnd işlevini etkiler. Diğer rastgele-sayı oluşturucuları (örneğin Calc'ın RASTGELE() işlevi gibi) bundan etkilenmezler.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleRandomize
Dim iCount As Integer, iVar As Integer, sText As String
Dim iSpectral(10) As Integer
  Randomize 2^14-1
  For iCount = 1 To 1000
  iVar = Int((10 * Rnd) ) ' Range from 0 To 9
    iSpectral(iVar) = iSpectral(iVar) +1
  Next iCount
  sText = " | "
  For iCount = 0 To 9
    sText = sText & iSpectral(iCount) & " | "
  Next iCount
  MsgBox sText,0,"Spectral Distribution"
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!