Rasgele Sayı Üretimi

Aşağıdaki ifadeler ve fonksiyonlar rastgele sayı üretirler.

Rastgele İfadesi

Rnd işlevi tarafından kullanılan rastgele sayı üreticisini başlatır.

Rnd Fonksiyonu

0 ile 1 arasında bulunan rasgele bir sayı verir.

Lütfen bizi destekleyin!