Log Function (BASIC)

Bir sayının doğal logaritmasını döndürür.

Sözdizimi:


Log (Number)

Dönüş değeri:

Double

Parametreler:

Number: Doğal logaritmasını hesaplamak istediğiniz herhangi bir sayısal ifade.

Doğal logaritma e tabanındaki logaritmadır. e tabanı yaklaşık değeri 2.718282... olan bir sabittir.

Herhangi bir (x) sayısnın herhangi bir (n) tabanındaki logaritmasını, aşağıdaki gibi x'in doğal logaritmasını n'in doğal logaritmasına bölerek bulabilirsiniz:

Logn(x) = Log(x) / Log(n)

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleLogExp
Dim a As Double
Dim Const b1=12.345e12
Dim Const b2=1.345e34
    a=Exp( Log(b1)+Log(b2) )
    MsgBox "" & a & chr(13) & (b1*b2) ,0,"Logaritmik fonksiyon ile çarpım"
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!