Exp Fonksiyonu

Doğal logaritma (e = 2.718282) tabanının bir kuvvetini döndürür.

Sözdizimi:


Exp (Sayı)

Dönen değer:

Double

Parametreler:

Numara: "e"’ye (doğal logaritmaların tabanına) yükseltmek istediğiniz üssü belirten herhangi bir sayısal ifadedir. Bu üs, hem 88.02969 ’dan küçük veya eşit tek-duyarlıklı sayılar için hem de 709.782712893’ten küçük veya eşit çift duyarlıklı sayılar için olmak zorundadır, böylece LibreOffice Basic bu değerleri aşan sayılar için Taşma hatası döner.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleLogExp
Dim dValue As Double
    Const b1=12.345e12
Const b2=1.345e34
    dValue=Exp( Log(b1)+Log(b2) )
    MsgBox "" & dValue & chr(13) & (b1*b2) ,0,"Logaritmayla çarpım"
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!