Tan Fonksiyonu

Bir açının tanjantını belirler. Açı radyan olarak belirtilir.

Herhangi bir dik açılı üçgende Tan fonksiyonu Alfa açısını kullanarak açının karşısındaki kenarın uzunluğunun açıya komşu kenarın uzunluğuna oranını hesaplar.

Tan(Alfa) = karşı açı/komşu açı

Sözdizimi:


Tan (Number)

Dönen değer:

İki satır

Parametreler:

Sayı: Tanjantını hesaplamak istediğiniz (radyan cinsinden) herhangi sayısal ifadedir.

Dereceyi radyana dönüştürmek için, Pi/180 ile çarpın. Radyanı dereceye dönüştürmek için, 180/Pi ile çarpın.

degrees=(radiant*180)/Pi

radiant=(degrees*Pi)/180

Pi yaklaşık olarak 3.141593'tür.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


' Bu örnekte, aşağıdaki girdi dik açılı üçgen için mümkündür:
' Açının karşısındaki kenar ve açının kendisi (derece olarak) açıya komşu kenarın uzunluğunu hesaplamakta kullanılır:
Sub ExampleTangens
' Pi = 3.1415926 öntanımlı bir değişkendir
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d1 = InputBox("Açının karşısındaki kenarın uzunluğunu girin: ","karşı")
    dAlfa = InputBox("Alfa açısını girin (derece olarak): ","Alfa")
    Print "açının komşu kenarının uzunluğu"; (d1 / tan (dAlfa * Pi / 180))
End Sub

Please support us!