Tan Function

Bir açının tanjantını belirler. Açı radyan olarak belirtilir.

Using the angle Alpha, the Tan function calculates the ratio of the length of the side opposite the angle to the length of the side adjacent to the angle in a right-angled triangle.

Tan(Alpha) = side opposite the angle/side adjacent to angle

Sözdizimi:


Tan (Number As Double) As Double

Dönüş değeri:

Double

Parametreler:

Sayı: Tanjantını hesaplamak istediğiniz (radyan cinsinden) herhangi sayısal ifadedir.

To convert degrees to radians, multiply by Pi/180. To convert radians to degrees, multiply by 180/Pi.

degrees=(radians*180)/Pi

radians=(degrees*Pi)/180

Pi is approximately 3.141593.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


' Bu örnekte, aşağıdaki girdi dik açılı üçgen için mümkündür:
' Açının karşısındaki kenar ve açının kendisi (derece olarak) açıya komşu kenarın uzunluğunu hesaplamakta kullanılır:
Sub ExampleTangens
' Pi = 3.1415926 öntanımlı bir değişkendir
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d1 = InputBox("Açının karşısındaki kenarın uzunluğunu girin: ","karşı")
    dAlfa = InputBox("Alfa açısını girin (derece olarak): ","Alfa")
    Print "açının komşu kenarının uzunluğu"; (d1 / tan (dAlfa * Pi / 180))
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!