Sin Fonksiyonu

Herhangi bir açının sinüsünü döndürür. Açı radyan cinsinden belirtilir. Sonuç -1 ve 1 arasındadır.

Sin işlevi, dik açılı bir üçgende Alfa açısını kullanarak açının karşısındaki kenarın uzunluğunun hipotenüsün uzunluğuna oranını döndürür.

Sin(Alfa) = açısının karşısındaki kenar/hipotenüs

Sözdizimi:


Sin (Sayı)

Dönen değer:

İki satır

Parametreler:

Sayı: Sinüsünü hesaplamak istediğiniz açıyı radyan cinsinden tanımlayan sayısal ifade.

Dereceyi radyana çevirmek için dereceyi Pi/180 ile çarpın; radyanı dereceye çevirmek için radyanı 180/Pi ile çarpın.

derece=(radyan*180)/pi

radyan=(derece*pi)/180

Pi yaklaşık olarak 3.141593'tür.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


' Bu örnekte, aşağıdaki girdi dik açılı üçgen için mümkündür:
REM Hipotenüsün uzunluğunu hesaplamak için açının karşısındaki kenar ve açı (derece cinsinden)
Sub ExampleSine
REM Pi = 3.1415926 öntanımlı bir değişkendir
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d1 = InputBox("Karşı kenarın uzunluğunu girin: ","Karşı Kenar")
    dAlpha = InputBox("Alfa açısını girin (derece cinsinden): ","Alfa")
    Print "Hipotenüsün uzunluğu"; (d1 / sin (dAlpha * Pi / 180))
End Sub

Please support us!