Cos Fonksiyonu

Bir açının kosinüs değerini hesaplar. Açı radyan olarak tanımlanır. Sonuç -1 ile 1 arasındadır.

Alfa açısını kullanarak, Cos fonksiyonu açıya komşu olan kenarın uzunluğunu ile dik açı ücgendeki hipotenüz uzunluğunun bölünmesi oranını hesaplar.

Cos(Alpha) = Adjacent/Hypotenuse

Sözdizimi:


Cos (Sayı)

Dönen değer:

İki satır

Parametreler:

Sayı: Radyan olarak kosinüs değereini hesaplayacağınız açıyı belirten sayısal ifade

Dereceleri radyanlara çevirmek için dereceleri pi/180 ile çarpın. Radyanları derecelere çevirmek için, radyanları 180/pi ile çarpın.

degree=(radian*180)/pi

radian=(degree*pi)/180

Pi burada yuvarlanmış değeri ile 3.14159... olan sabit dairesel bir sabittir.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


REM Takip eden örnek sağ açılı üçgene girdi için izin verir
REM sekant ve açı (derece olarak) ve hipotenüsün boyunu hesaplar:
Sub ExampleCosinus
REM yuvarlanmış Pi = 3.14159
Dim d1 As Double, dAngle As Double
    d1 = InputBox("Komşu kenarın boyunu gir: ","Komşu")
    dAngle = InputBox("Alfa açısını girin (derece olarak): ","Alpha")
    Print "Hipotenüsün uzunluğu"; (d1 / cos (dAngle * Pi / 180))
End Sub

Please support us!