Atn Function

Bir sayısal ifadenin arctanjantını döndüren trigonometrik fonksiyondur. Dönen değer -Pi/2 ile +Pi/2 aralığındadır.

The arctangent is the inverse of the tangent function. The Atn Function returns the angle "Alpha", expressed in radians, using the tangent of this angle. The function can also return the angle "Alpha" by comparing the ratio of the length of the side that is opposite of the angle to the length of the side that is adjacent to the angle in a right-angled triangle.

Atn(side opposite the angle/side adjacent to angle)= Alpha

Sözdizimi:


    Atn (Number As Double) As Double
  

Dönüş değeri:

Double

Parametreler:

Number: Any numerical expression that represents the ratio of two sides of a right triangle. The Atn function returns the corresponding angle in radians (arctangent).

Radyanı dereceye dönüştürülmek için, radyanı 180/pi ile çarpın.

degree=(radian*180)/pi

radian=(degree*pi)/180

Pi is here the fixed circle constant with the rounded value 3.14159. Pi is a Basic mathematical constant.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


    ' Aşağıdaki örnek bir dik açılı üçgen için hesaplama yapar
    ' Alfa açısı Alfa açısının tanjantından:
    Sub ExampleAtn
    ' yuvarlanmış Pi=3.14159 ön tanımlı bir sabittir
    Dim d1 As Double
    Dim d2 As Double
      d1 = InputBox("Komşu taraftaki açının uzunluğunu giriniz: ","Komşu")
      d2 = InputBox("Karşı taraftaki açının uzunluğunu giriniz: ","Karşı")
      Print "Alfa açısı"; (atn (d2/d1) * 180 / Pi); " derecedir"
    End Sub
  

Lütfen bizi destekleyin!