Atn Fonksiyonu

Bir sayısal ifadenin arctanjantını döndüren trigonometrik fonksiyondur. Dönen değer -Pi/2 ile +Pi/2 aralığındadır.

Arktanjant, tanjant fonksiyonunun tersidir. Atn fonksiyonu, radyanlarda tanımlı "Alpha" açısını, bu açının tanjantını kullanarak döndürür. Fonksiyon ayrıca bir dik üçgende, açının karşısındaki kenarın uzunluğunun, açının komşu kenara olan uzunluğuna oranını karşılaştırarak "Alpha" açı değerini döndürür.

Atn(açının karşısındaki kenar/çaının komşu kenarı)= Alfa

Sözdizimi:


    Atn (Number)
  

Dönüş değeri:

İki satır

Parametreler:

Number: Dik üçgenin iki dik kenarının oranını veren sayısal ifade. Atn fonksiyonu karşılık gelen açıyı radyan cinsinden (arktanjant) döndürür.

Radyanı dereceye dönüştürülmek için, radyanı 180/pi ile çarpın.

degree=(radian*180)/pi

radian=(degree*pi)/180

Pi is here the fixed circle constant with the rounded value 3.14159. Pi is a Basic mathematical constant.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


    ' Aşağıdaki örnek bir dik açılı üçgen için hesaplama yapar
    ' Alfa açısı Alfa açısının tanjantından:
    Sub ExampleAtn
    ' yuvarlanmış Pi=3.14159 ön tanımlı bir sabittir
    Dim d1 As Double
    Dim d2 As Double
      d1 = InputBox("Komşu taraftaki açının uzunluğunu giriniz: ","Komşu")
      d2 = InputBox("Karşı taraftaki açının uzunluğunu giriniz: ","Karşı")
      Print "Alfa açısı"; (atn (d2/d1) * 180 / Pi); " derecedir"
    End Sub
  

Please support us!