Trigonometrik Fonksiyonlar

Aşağıdakiler LibreOffice Basic içinde desteklenen trigonometrik fonksiyonlardır.

Atn Fonksiyonu

Bir sayısal ifadenin arctanjantını döndüren trigonometrik fonksiyondur. Dönen değer -Pi/2 ile +Pi/2 aralığındadır.

Cos Fonksiyonu

Bir açının kosinüs değerini hesaplar. Açı radyan olarak tanımlanır. Sonuç -1 ile 1 arasındadır.

Sin Fonksiyonu

Herhangi bir açının sinüsünü döndürür. Açı radyan cinsinden belirtilir. Sonuç -1 ve 1 arasındadır.

Tan Fonksiyonu

Bir açının tanjantını belirler. Açı radyan olarak belirtilir.

Please support us!