Sayısal Fonksiyonlar

Aşağıdaki sayısal fonksiyonlar hesaplama yaparlar. Matematiksel ve mantıksal operatörler ayrı bölümlerde tanımlanmışlardır. Girdi alan ve çıktı üreten operatörler ile iki sayısal ifadeyi birleştirip çıktı üreten fonksiyonlar farklılık gösterirler.

Trigonometrik Fonksiyonlar

Aşağıdakiler LibreOffice Basic içinde desteklenen trigonometrik fonksiyonlardır.

Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar

LibreOffice Basic aşağıdaki üstel ve logaritmik fonksiyonları destekler.

Rasgele Sayı Üretimi

Aşağıdaki ifadeler ve fonksiyonlar rastgele sayı üretirler.

Kare Kök Hesaplama

Bu fonksiyonu kare kökleri hesaplamak için kullanın.

Integers and Fractional

Functions to round values to integers, and to take the fractional part of a value.

Mutlak Değerler

Bu fonksiyon mutlak değerler döndürür.

İfade İşaretleri

Bu fonksiyon sayısal ifadelerin cebirsel isaretini döndürür.

Sayıları Çevirme

Aşağıdaki fonksiyonlar sayıları bir sayı biçiminden diğerine dönüştürür.

Lütfen bizi destekleyin!