Mod Operatörü

Bir bölme işleminin tamsayı kalanını döndürür.

Sözdizimi:


Result = Expression1 MOD Expression2

Dönen değer:

Tamsayı

Parametreler:

Sonuç: MOD işleminin sonucunu içeren herahngi bir sayısal değer.

İfade1, İfade2: Bölmek istediğiniz sayısal ifadelerdir.

Örnek:


Sub ExampleMod
  print 10 mod 2.5 REM 0 döndürür
  print 10 / 2.5 REM 4 döndürür
  print 10 mod 5 REM 0 döndürür
  print 10 / 5 REM 2 döndürür
  print 5 mod 10 REM 5 döndürür
  print 5 / 10 REM 0.5 döndürür
End Sub

Please support us!