"^" Operatörü

Bir sayının bir kuvvetini alır

Sözdizimi:


Sonuç = İfade ^ Kuvvet

Parametreler:

Sonuç: Sayının kuvveti alındığında sonucu içeren bir sayısal ifade.

İfade: Kuvvetini almak istediğiniz sayısal değer.

Kuvvet: İfadenin kuvvetini almak istediğiniz değer.

Örnek:


Sub Example
    Print ( 12.345 ^ 23 )
    Print Exp ( 23 * Log( 12.345 ) ) ' Logaritma olarak arttırır
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!