"/" Operatörü

İki değeri böler.

Sözdizimi:


Sonuç = İfade1 / İfade2

Parametreler:

Sonuç: Bölümün sonucunu içeren herahngi sayısal değer.

İfade1, İfade2: Bölmek istediğiniz herhangi sayısal ifade.

Örnek:


Sub ExampleDivision1
    Print 5 / 5
End Sub
 
Sub ExampleDivision2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 / iValue2
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!