"+" Operatörü

İki ifadeyi toplar ya da birleştirir.

Sözdizimi:


Sonuç = İfade1 + İfade2

Parametreler:

Sonuç: Toplamanın sonucunu içeren herhangi sayısal ifade.

İfade1, İfade2: Toplamak veya birleştirmek istediğiniz sayısal ifadeler.

Örnek:


Sub ExampleAddition1
    Print 5 + 5
End Sub
 
Sub ExampleAddition2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 + iValue2
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!