"*" Operatörü

İki değeri çarpar.

Sözdizimi:


Result = Expression1 * Expression2

Parametreler:

Result: Çarpımın değerini tutan herhangi sayısal ifade.

Expression1, Expression2: Çarpmak istediğinin herhangi sayısal ifade.

Örnek:


Sub ExampleMultiplication1
    Print 5 * 5
End Sub
 
Sub ExampleMultiplication2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 * iValue2
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!