"-" Operatörü

İki değeri çıkarır.

Sözdizimi:


Result = Expression1 - Expression2

Parametreler:

Sonuç: Çıkarma sonucu içeren herhangi bir sayısal ifade.

İfade1, İfade2: Çıkarmak istediğiniz herhangi sayısal ifadeler.

Örnek:


Sub ExampleSubtraction1
    Print 5 - 5
End Sub
 
Sub ExampleSubtraction2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 - iValue2
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!