Mathematical Operators

Aşağıdaki matematiksel operatörler LibreOffice Basic'te desteklenmektedir.

"-" Operatörü

İki değeri çıkarır.

"*" Operatörü

İki değeri çarpar.

"+" Operatörü

İki ifadeyi toplar ya da birleştirir.

"/" Operatörü

İki değeri böler.

"\" Operator

Performs the integer division on two numbers and returns the result.

"^" Operatörü

Bir sayının bir kuvvetini alır

Mod Operator

The MOD operator takes in two numeric expressions and returns the remainder of the division.

Lütfen bizi destekleyin!