Veya Operatörü

İki ifade üzerinde mantıksal OR ayrımı yapar.

Sözdizimi:


Sonuç = İfade1 Or İfade2

Parametreler:

Sonuç: Ayrım sonucunu içeren herhangi sayısal değişken.

İfade1, İfade2: Kıyaslamak istediğiniz herhangi sayısal ifade

İki İkilik ifadenin mantksal OR ayrımı karşılaştırılan ifadelerden birisi Doğru ise Doğru döndürür.

Bit düzeyindeki karşılaştırma eğer en azından bir ifadedeki karşılık gelen bitlerden birisi ayarlanmış işe biti ayarlar.

Örnek:


Sub ExampleOr
Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant
Dim vOut As Variant
  vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null
  vOut = vA > vB Or vB > vC ' -1
  vOut = vB > vA Or vB > vC ' -1
  vOut = vA > vB Or vB > vD ' -1
  vOut = (vB > vD Or vB > vA) ' 0
  vOut = vB Or vA ' 10
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!