Değil Operatörü

Bit değelerinin tersini alarak ifadenin negatifini yapar.

Sözdizimi:


Sonuç = İfadenin Değili

Parametreler:

Sonuç: Negatif alma işleminin sonucunu içeren herhangi sayısal değişken.

İfade: Dönüştürmek istediğiniz herhangi bir karakter dizisi.

İkilik bir ifadenin negatifi alındığında, Doğru değeri Yanlış olarak değişir ve Yanlış değeri de Doğru.

Bit düzeyindeki bir negatif almada her bir bit tersine çevrilir.

Örnek:


Sub ExampleNot
Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant
Dim vOut As Variant
    vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null
    vOut = Not vA REM -11 Döndürür
    vOut = Not(vC > vD) REM -1 Döndürür
    vOut = Not(vB > vA) REM -1 Döndürür
    vOut = Not(vA > vB) REM 0 Döndürür
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!