Imp Operatörü

İki ifade üzerinden mantıksal çıkarım yapar.

Sözdizimi:


Result = İfade1 Imp İfade2

Parametreler:

Sonuç: Mantıksal çıkarımının sonucunu içeren herhangi sayısal değişken.

İfade1, İfade2: Imp işleci ile değerlendirmek istediğiniz herhangi ifade.

Eğer İkilik ifadelerde Imp işlecini kullanırsanız, Yanlış sadece ilk ifade Doğru ikinci ifade Yanlışsa döner.

Eğer Imp işlecini bit ifadesinde kullanırsanız, sonuçtan bir bit silinir, eğer karşılık gelen bit ilk ifadede ayarlı ise ve karşılık gelen bit ikinci ifadeden silinir.

Örnek:


Sub ExampleImp
Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variant
Dim vOut As Variant
  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null
  vOut = A > B Imp B > C REM -1 değerini döndürür
  vOut = B > A Imp B > C REM -1 değerini döndürür.
  vOut = A > B Eqv B > D REM 0 değerini döndürür.
  vOut = (B > D Imp B > A) REM -1 değerini döndürür
  vOut = B Imp A REM -1 değerini döndürür.
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!