Logical Operators

Aşağıdaki mantıksal operatörler LibreOffice Basic tarafından desteklenirler.

Mantıksal işlemciler iki ifadenin veya değişkenlerin içeriklerini (bit seviyesinde) birleştirir, örneğin, belli bitlerin ayarlanıp ayarlanmadığını test etmek için.

VE Operatörü

İki ifadeyi mantıksal olarak birleştirir.

Eqv Operatörü

İki ifadenin mantıksal eşitliğini hesaplar.

Imp Operatörü

İki ifade üzerinden mantıksal çıkarım yapar.

Değil Operatörü

Bit değelerinin tersini alarak ifadenin negatifini yapar.

Veya Operatörü

İki ifade üzerinde mantıksal OR ayrımı yapar.

XOR Operatörü

İki ifadenin Xor birleşimini gerçekleştirir.

Lütfen bizi destekleyin!