Error-Handling Functions

Use the following statements and functions to define the way LibreOffice Basic reacts to run-time errors.

LibreOffice Basic offers several methods to prevent the termination of a program when a run-time error occurs.

CVErr Function

Bir karakter dizisini veya sayısal ifadeyi "Error" alt tipinin bir değişik ifadesine çevirir.

Erl Fonksiyonu

Program çalışırken hatanın oluştuğu satır numarasını döndürür.

Err Fonksiyonu

Programın çalışması sırasında ortaya çıkan hatayı tanımlayan hata kodunu döndürür.

Err Object [VBA]

Use VBA Err object to raise or handle runtime errors.

IsError Function

Bir değişkenin hata değeri içerip içermediğini kontrol eder.

Hata Fonksiyonu

Returns the error message that corresponds to a value or raises a given error context.

On Error GoTo ... Resume Deyimi

Hata oluştuktan sonra bir hata-işleme yordamını etkinleştirir veya programın yürütülmesini devam ettirir.

Resume Statement

Resets error information and indicates what to execute next.

ScriptForge.Exception service

The Exception service is a collection of methods to assist in code debugging in Basic and Python scripts and in error handling in Basic scripts.

In Basic scripts, when a run-time error occurs, the methods and properties of the Exception service help identify the error context and allow to handle it.

Lütfen bizi destekleyin!