Temel Sabitler

Basic programlarında kullanılan sabitler

Mantıksal sabitler

İsim

Tür

Değer

True

Boolean

1

False

Boolean

0


Örnek:


      Dim bPositive as Boolean
      bPositive = True
    

Matematiksel sabit

İsim

Tür

Değer

Pi

Double

3.14159265358979


Örnek:


      Function Rad2Deg( aRad as Double) As Double
       Rad2Deg = aRad * 180.00 / Pi
      End Function
    

Nesne Sabitleri

İsim

Tür

Kullanım

Empty

Variant

Boş değer değişkenin henüz başlatılmadığını gösterir.

Null

null

Değişkenin veri içermediğini gösterir.

Nothing

Object

Önceki bir atamayı kaldırmak için Nothing nesnesini bir değişkene atar.


Örnek:


      SubExampleEmpty
      Dim sVar As Variant
       sVar = Empty
       Print IsEmpty(sVar) ' Returns True
      End Sub
      Sub ExampleNull
      Dim vVar As Variant
       MsgBox IsNull(vVar)
      End Sub
      Sub ExampleNothing
      Dim oDoc As Object
       Set oDoc = ThisComponent
       Print oDoc.Title
       oDoc = Nothing
       Print oDoc ‘ Error
      End Sub
    

Ek VBA sabitleri

Aşağıdaki sabitler VBA uygunluk kipi etkinleştirildiğinde kullanılabilir

warning

This constant, function or object is enabled with the statement Option VBASupport 1 placed before the executable program code in a module.


İsimlendirilmiş sabit

Onaltılık (ondalık) değer

Açıklama

vbTrue

-1

Part of vbTriState enumeration.

vbFalse

0

Part of vbTriState enumeration.

vbUseDefault

-2

Part of vbTriState enumeration.

vbCr

\x0D (13)

SB - Satırbaşı

vbCrLf

\x0D\x0A (13 10)

CRLF - Satırbaşı ve satır besleme

vbFormFeed

\x0c (12)

FF - Form besleme

vbLf

\x0A (10)

LF - Satır besleme

vbNewLine

\x0D\x0A (13 10) for Windows

\x0A (10) for other systems

LF veya CRLF

vbNullString

""

Boş karakter dizisi

vbTab

\x09 (9)

HT - Yatay sekme

vbVerticalTab

\x0B (11)

VT - Dikey sekme


Please support us!