Timer Function

Gece yarısından sonra geçen süreyi saniye cinsinden döndürür.

Not Simgesi

Zamanlama fonksiyonunu çağırmak için önce bir değişken tanımlamalısınız ve "Büyük " veri tipine atamalısınız, aksi halde bir Tarih değer döner.


Sözdizimi:


 Timer

Dönüş değeri:

Tarih

Örnek:


 Sub ExampleTimer
   Dim lSec As Long,lMin As Long,lHour As Long
   lSec = Timer
   MsgBox lSec, 0, "Seconds since midnight"
   lMin = lSec / 60
   lSec = lSec Mod 60
   lHour = lMin / 60
   lMin = lMin Mod 60
  MsgBox Right("00" & lHour , 2) & ":"& Right("00" & lMin , 2) & ":" & Right("00" & lSec , 2), 0, "The time is"
End Sub
note

The Timer function measures time in seconds. To measure time in milliseconds use the Timer service available in the ScriptForge library.


Lütfen bizi destekleyin!