Zamanlayıcı İfadesi

Gece yarısından sonra geçen süreyi saniye cinsinden döndürür.

Not Simgesi

Zamanlama fonksiyonunu çağırmak için önce bir değişken tanımlamalısınız ve "Büyük " veri tipine atamalısınız, aksi halde bir Tarih değer döner.


Sözdizimi:


Timer

Dönen değer:

Tarih

Örnek:


Sub ExampleTimer
Dim lSec As Long,lMin As Long,lHour As Long
  lSec = Timer
  MsgBox lSec,0,"Gece yarısından itibaren saniyeler"
  lMin = lSec / 60
  lSec = lSec Mod 60
  lHour = lMin / 60
  lMin = lMin Mod 60
  MsgBox Right("00" & lHour , 2) & ":"& Right("00" & lMin , 2) & ":" & Right("00" & lSec , 2) ,0,"Şu anki zaman"
End Sub

Please support us!