Time Function

Bu fonksiyon mevcut sistem zamanını "HH:MM:SS" biçiminde karakter dizisi olarak döndürür.

Sözdizimi:


Time[$][()]

Örnek:


Sub ExampleTime
    MsgBox Time,0,"Şu anki zaman"
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!