Zaman İfadesi

Bu fonksiyon mevcut sistem zamanını "HH:MM:SS" biçiminde karakter dizisi olarak döndürür.

Sözdizimi:


Time

Parametreler:

Metin: Yeni zamanı "HH:MM:SS" biçiminde belirten herhangi karakter dizisi ifadesi.

Örnek:


Sub ExampleTime
    MsgBox Time,0,"Şu anki zaman"
End Sub

Please support us!