Sistem Tarihi ve Zamanı

Aşağıdaki fonksiyonlar ve deyimler sistem tarihini ve zamanı ayarlar veya geri alırlar.

Date Function

Returns the current system date as a string, or date variant.

Now Function

Mevcut tarih ve zamanı Tarih değeri olarak döndürür.

Time Function

Bu fonksiyon mevcut sistem zamanını "HH:MM:SS" biçiminde karakter dizisi olarak döndürür.

Timer Function

Gece yarısından sonra geçen süreyi saniye cinsinden döndürür.

Lütfen bizi destekleyin!