TimeValue Fonksiyonu

Belirtilen saat, dakika ve saniyeden seri zamanı hesaplar - parametreler karakter dizisi olarak geçirilir - bu da zamanı tekil bir sayısal ifade olarak temsil eder. Bu değer zamanlar arası farkı hesaplamak için kullanılabilir.

Sözdizimi:


TimeValue (Karakter dizisi olarak)

Dönen değer:

Tarih

Parametreler:

Metin: "HH:MM:SS" biçiminde hesaplamak istediiniz zamanı içeren herhangi karakter dizisi ifadesi.

TimeValue fonksiyonunu herhangi zamanı tekil bir değere dönüştürmek için kullanın, böylece zaman farkını hesaplayabilirsiniz.

Bu TimeValue fonksiyonu VarType 7 (Tarih)'i Değişken türünde döndürür ve bu değer 0 ve 0.9999999999 arasında çift duyarlıkta bir sayı olarak kaydeder.

DateSerial veya DateValue fonksiyonunun tersi olarak, seri zaman değerlerinin sabit bir zamana göre güne dönüştüğü, TimeValue foksiyonundan döner değerlerle hesaplayabilirsiniz, fakat onları değerlendiremezsiniz.

TimeSerial fonksiyonunda, bireysel parametreleri (saat, dakika, saniye) ayrı sayısal ifadeler olarak geçirebilirsiniz. TimeValue fonksiyonu için, yine de, bir karakter dizisini zamanı içeren bir parametre olarak geçirebilirsiniz.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

13 Veri türü uyuşmazlığı

Örnek:


Sub ExampleTimerValue
Dim daDT As Date
Dim a1, b1, c1, a2, b2, c2 As String
  a1 = "başlangıç zamanı"
  b1 = "bitiş zamanı"
  c1 = "toplam zaman"
  a2 = "8:34"
  b2 = "18:12"
  daDT = TimeValue(b2) - TimeValue(a2)
  c2 = a1 & ": " & a2 & chr(13)
  c2 = c2 & b1 & ": " & b2 & chr(13)
  c2 = c2 & c1 & ": " & trim(Str(Hour(daDT))) & ":" & trim(Str(Minute(daDT))) & ":" & trim(Str(Second(daDT)))
  MsgBox c2
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!