TimeSerial Fonksiyonu

Sayısal değer olarak verilen saat, dakika ve saniye parametrelerine karşılık serial zaman değerini hesaplar. Bu değeri daha sonra zamanlar arasındaki farkı hesaplamak için kullanabilirsiniz.

Sözdizimi:


TimeSerial (hour, minute, second)

Dönen değer:

Tarih

Parametreler:

hour: Serial zaman değerini belirlemek için kullanılacak zamanın saatini belirten herhangi tam sayı değer. Geçerli değerler: 0-23.

minute: Serial zaman değerini belirlemek için kullanılacak zamanın dakikasını belirten herhangi tam sayı değer. Normalde, 0 ve 59 arası değerler kullanın. Ancak saati etkileyecek şekilde bu aralığı aşan değerler de kullanabilirsiniz.

second: Serial zaman değerini belirlemek için kullanılacak zamanın saniyesini belirten herhangi tam sayı değer. Normalde, 0 ve 59 arası değerler kullanın. Ancak saati etkileyecek şekilde bu aralığı aşan değerler de kullanabilirsiniz.

Örnekler:

12, -5 ve 45 sırasıyla 11, 55 ve 45'e karşılık gelir

12, 61 ve 45 sırasıyla 13, 2 ve 45'e karşılık gelir

12, 20 ve -2 sırasıyla 12, 19 ve 58'e karşılık gelir

12, 20 ve 63 sırasıyla 12, 21 ve 4'e karşılık gelir

TimeSerial fonsiyonunu herhangi bir zamanı, zaman farklarını hesaplamayabileceğiniz tekil değerlere çevirmek için kullanabilirsiniz.

TimeSerial fonksiyonu VarTpe 7 (Date) şeklinde Variant tipi döndürür. Bu değer dahili olarak 0 ve 0.9999999999 arasında çift duyarlıklı bir sayı şeklinde kaydedilir. Seri tarih değerlerinin sabit bir tarihe göre günler olarak hesaplandığı DateSerial ve DateValue fonksiyonlarının aksine, TimeSerial fonksiyonundan dönen değerlerle hesap yapabilirsiniz ama işleyemezsiniz.

TimeValue fonksiyonuna zamanı belirten bir karakter dizisini parametre olarak atayabilirsiniz. TimeSerial fonksiyonuna ise tekil parametreleri (hour, minute, second) ayrı sayısal ifadeler olarak verirsiniz.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleTimeSerial
Dim dDate As Double, sDate As String
    dDate = TimeSerial(8,30,15)
    sDate = TimeSerial(8,30,15)
    MsgBox dDate,64,"Sayı olarak zaman"
    MsgBox sDate,64,"Biçimlendirilmiş zaman"
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!