Saniye Fonksiyonu

TimeSerial veya TimeValue fonksiyonu tarafından üretilen seri zaman numarası saniyelerini temsil eden tamsayıyı döndürür.

Sözdizimi:


İkinci (Sayı)

Dönen değer:

Tamsayı

Parametreler:

Number: Saniye hesabında kullanılan seri zaman numarasını içeren sayısal ifade

Bu fonksiyon TimeSerial fonksiyonunun zıttıdır. TimeSerial veya TimeValue fonksiyonları tarafından oluşturulan bir seri zaman değerinin saniyelerini döndürür. Örnek olarak, ifade:

Print Second(TimeSerial(12,30,41))

41 değerini döndürür.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleSecond
    MsgBox "Tam şu anki saniye "& Second( Now )
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!