Now Function

Mevcut tarih ve zamanı Tarih değeri olarak döndürür.

Sözdizimi:


Now

Dönüş değeri:

Tarih

Örnek:


  Sub ExampleNow
      msgbox "Şimdi " & Now
  End Sub
note

The Now function measures time in seconds. To measure time in milliseconds use the Timer service.


Lütfen bizi destekleyin!