Şimdi Fonksiyonu

Mevcut tarih ve zamanı Tarih değeri olarak döndürür.

Sözdizimi:


Now

Dönen değer:

Tarih

Örnek:


Sub ExampleNow
    msgbox "Şimdi " & Now
End Sub

Please support us!