Minute Function (BASIC)

TimeSerial veya TimeValue tarafından üretilen seri zaman değerine karşılık gelen saatin dakikasını döndürür.

Sözdizimi:


    Minute (Sayı)
  

Dönüş değeri:

Tamsayı

Parametreler:

Sayı: Dakika değerini döndürmek için kullanılan seri zaman değerini içeren sayısal ifade.

Bu fonksiyon TimeSerial fonksiyonunun tersidir. TimeSerial veya TimeValue fonksiyonu tarafından üretilen seri zaman değerinin dakikasını döndürür. Örneğin, ifade:


  Print Minute(TimeSerial(12,30,41))

30 değerini döndürür.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


    Sub ExampleMinute
    MsgBox "Geçerli dakika "& Minute(Now)& "."
    End Sub
  

Lütfen bizi destekleyin!