Saat Fonksiyonu

Bir zaman değerinden saat olarak uzaklığı TimeSerial veya TimeValue fonksiyonları tarafından üretilmiş bir değer olarak döndürür.

Sözdizimi:


Hour (Sayı)

Dönen değer:

Tamsayı

Parametreler:

Sayı: Saat değerini döndürmek için kullanılan zaman değerini içeren sayısal ifade.

Bu fonksiyon TimeSerial fonksiyonunun tam tersidir. TimeSerial veya TimeValue fonksiyonları tarafından üretilmiş zaman değerinden saat uzaklığını tamsayı değeri döndürür. Örneğin

Print Hour(TimeSerial(12,30,41))

12 değerini döndürür.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


     Sub ExampleHour
     Print "Güncel saat " & Hour( Now )
     End Sub
   

Lütfen bizi destekleyin!