Saat Değerlerini Dönüştürmek

Aşağıdaki fonksiyonlar zaman değerlerini hesaplanabilir sayılara dönüştürürler.

Saat Fonksiyonu

Bir zaman değerinden saat olarak uzaklığı TimeSerial veya TimeValue fonksiyonları tarafından üretilmiş bir değer olarak döndürür.

Minute Function (BASIC)

TimeSerial veya TimeValue tarafından üretilen seri zaman değerine karşılık gelen saatin dakikasını döndürür.

Saniye Fonksiyonu

TimeSerial veya TimeValue fonksiyonu tarafından üretilen seri zaman numarası saniyelerini temsil eden tamsayıyı döndürür.

TimeSerial Fonksiyonu

Sayısal değer olarak verilen saat, dakika ve saniye parametrelerine karşılık serial zaman değerini hesaplar. Bu değeri daha sonra zamanlar arasındaki farkı hesaplamak için kullanabilirsiniz.

TimeValue Fonksiyonu

Belirtilen saat, dakika ve saniyeden seri zamanı hesaplar - parametreler karakter dizisi olarak geçirilir - bu da zamanı tekil bir sayısal ifade olarak temsil eder. Bu değer zamanlar arası farkı hesaplamak için kullanılabilir.

CDateToUnoTime Fonksiyonu

Tarihin saat bölümünü UNO com.sun.star.util.Time yapısı olarak döndürür.

CDateFromUnoTime Fonksiyonu

Bir UNO com.sun.star.util.Time yapısını bir tarih değerine dönüştürür.

CDateToUnoDateTime Fonksiyonu

Tarihin zaman parçasını bir UNO com.sun.star.util.DateTime yapısı olarak döndürür.

CDateFromUnoDateTime Fonksiyonu

Bir UNO com.sun.star.util.DateTime yapısını bir Date değerine dönüştürür.

Lütfen bizi destekleyin!