DatePart Fonksiyonu

DatePart fonksiyonu tarihin belirlenen bir bölümünü döndürür.

Sözdizimi:


DatePart (Add, Date [, Week_start [, Year_start]])

Dönen değer:

Zamanı içeren bir Değişken

Parametreler:

Add: - Tarih aralığını belirleyen aşağıdaki tablodan bir karakter dizisi ifadesi.

Add (karakter dizisi değeri)

Açıklama

yyyy

Yıl

q

Çeyrek

m

Ay

y

Yılın günü

w

İş günü

ww

Yılın haftası

d

Gün

h

Saat

n

Dakika

s

Saniye


Date: - Sonucun hesaplanacağı tarih.

Week_start - Haftanın başlangıç gününü belirten seçimsel parametredir.

Week_start değeri

Açıklama

0

Sistem varsayılan değerini kullan

1

Pazar (varsayılan)

2

Pazartesi

3

Salı

4

Çarşamba

5

Perşembe

6

Cuma

7

Cumartesi


Year_start - Bir yılın başlangıç haftasını belirten isteğe bağlı parametre.

Year_start değeri

Açıklama

0

Sistem varsayılan değerini kullan

1

Hafta 1 Ocak ayının haftasıdır, 1inci (varsayılan)

2

Hafta 1 yılın dört veya daha fazla gününü içeren ilk haftasıdır

3

Hafta 1 sadece yeni yılın günlerini içeren ilk haftadır


Örnek:


Sub example_datepart
    MsgBox DatePart("ww", "12/31/2005")
End Sub

Please support us!