CDateFromUnoDateTime Fonksiyonu

Bir UNO com.sun.star.util.DateTime yapısını bir Date değerine dönüştürür.

Sözdizimi:


CDateFromUnoDateTime(aDateTime)

Dönen değer:

Tarih

Parametreler:

aDateTime: Döüştürülecek TarihZaman

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleCDateFromUnoDateTime
    MsgBox(CDateFromUnoDateTime(aDatabaseRow.getTimestamp(3)))
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!