CDateToUnoDateTime Fonksiyonu

Tarihin zaman parçasını bir UNO com.sun.star.util.DateTime yapısı olarak döndürür.

Sözdizimi:


CDateToUnoDateTime(aDate)

Dönen değer:

com.sun.star.util.DateTime

Parametreler:

aDate: Dönüştürülecek tarih değeri

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleCDateToUnoDateTime
    aDatabaseRow.updateTimestamp(3, CDateToUnoDateTime(Now))
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!