CDateFromUnoTime Fonksiyonu

Bir UNO com.sun.star.util.Time yapısını bir tarih değerine dönüştürür.

Sözdizimi:


CDateFromUnoTime(aTime)

Dönen değer:

Tarih

Parametreler:

aTime: Dönüştürülecek zaman

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleCDateFromUnoTime
    MsgBox(CDateFromUnoTime(aDatabaseRow.getTime(3)))
    MsgBox(CDateFromUnoTime(aTimeControl.Time))
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!