CDateToUnoTime Fonksiyonu

Tarihin saat bölümünü UNO com.sun.star.util.Time yapısı olarak döndürür.

Sözdizimi:


CDateToUnoTime(aDate)

Dönen değer:

com.sun.star.util.Time

Parametreler:

aDate: Dönüştürülecek tarih

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleCDateToUnoTime
    aDatabaseRow.updateTime(3, CDateToUnoTime(Now))
    aTimeControl.Time = CDateToUnoTime(Now)
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!