CDateFromUnoDate Fonksiyonu

Bir UNO com.sun.star.util.Date yapısını bir tarih değerine dönüştürür.

Sözdizimi:


CDateFromUnoDate(aDate)

Dönen değer:

Tarih

Parametreler:

aDate: Dönüştürülecek tarih

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleCDateFromUnoDate
    MsgBox(CDateFromUnoDate(aDatabaseRow.getDate(3)))
    MsgBox(CDateFromUnoDate(aDateControl.Date))
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!