CDateToUnoDate Fonksiyonu

Tarihi bir UNO com.sun.star.util.Date yapısı olarak döndürür.

Sözdizimi:


CDateToUnoDate(aDate)

Dönen değer:

com.sun.star.util.Date

Parametreler:

aDate: Dönüştürülecek tarih

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleCDateToUnoDate
    aDatabaseRow.updateDate(3, CDateToUnoDate(Now))
    aDateControl.Date = CDateToUnoDate(Now)
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!