DateAdd Fonksiyonu

Verilen tarihe belli mir miktar zaman aralığı ekler ve sonuç tarihi döndürür.

Sözdizimi:


DateAdd (Ekle, Say, Tarih)

Dönen değer:

Zamanı içeren bir Değişken

Parametreler:

Add: - Tarih aralığını belirleyen aşağıdaki tablodan bir karakter dizisi ifadesi.

Add (karakter dizisi değeri)

Açıklama

yyyy

Yıl

q

Çeyrek

m

Ay

y

Yılın günü

w

İş günü

ww

Yılın haftası

d

Gün

h

Saat

n

Dakika

s

Saniye


Say - Ekle aralığının hangi sıklıkla ekleneceğini (Say pozitiftir) veya çıkarılacağını (Say negatiftir) belirten sayısal ifade.

Tarih - Tarihi içeren Değişken adı veya verilen tarih. Ekle değeri Say miktarı kadar bu değere eklenecektir.

Örnek:


Sub example_dateadd
    MsgBox DateAdd("m", 1, "1/31/2004") &" - "& DateAdd("m", 1, "1/31/2005")
End Sub

Please support us!